Uitnodiging om mee te denken op 8 juli bij het mobiliteitsplan van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Yannick van Olst 28-06-2024
17 keer bekeken

Graag nodigen wij u uit om met ons mee te denken over het verkeer- en vervoerbeleid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, wij noemen dit het mobiliteitsplan.

Het huidige mobiliteitsbeleid, het 'Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan' is opgesteld in 2010. Dit plan sluit niet meer goed aan bij de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente en op het gebied van verkeer. Daarom is een nieuw mobiliteitsplan wenselijk.

Nieuw mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan zal bestaan uit een overkoepelende visie en ambitie op het gebied van (duurzame) bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Plus een uitwerking in uitgangspunten voor onder meer de volgende de onderwerpen: doorgaand verkeer west/oost en noord/zuid, fiets, parkeren, duurzame mobiliteit en de balans tussen verschillende vervoersvormen. Na het opstellen van het mobiliteitsplan gaan we in 2025 de ambities in projecten uitwerken tot een uitvoeringsagenda. 

In het proces om tot het nieuwe mobiliteitsplan te komen, maken we graag gebruik van de kennis en ervaring uit de samenleving. Daarom richten we een klankbordgroep van belangenorganisatie/-verenigingen en onderwijsinstellingen op. Via deze manier hopen we ook hun specifieke expertise en belangen mee te kunnen nemen in het mobiliteitsplan. Graag nodigen we ook u(w) organisatie uit om deel te nemen aan de klankbordgroep. De klankbordgroep waarvoor we u uitnodigen is gepland op maandag 8 juli vanaf 19:00uur. De locatie van dit gesprek volgt, u kunt het ook digitaal bijwonen.

We betrekken u in een fase waarin we ook inwonersbijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten organiseren we de komende weken, op 25, 26 juni en op 3 juli.  U bent ook van harte welkom op deze inloopbijeenkomsten, hierover staat meer informatie op onze website (zie volgende alinea).

We hopen van harte dat u deel wilt nemen aan het gesprek op 8 juli.  Uiteraard bieden we ook een mogelijkheid om schriftelijk te reageren.

Op de gemeentelijke pagina is meer informatie te vinden over de achtergrond en het proces: https://www.heuvelrug.nl/mobiliteit

Hartelijk dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

 Jan Willem Hut
Strategisch beleidsadviseur mobiliteit

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen