Submenu

Federatie Groene Heuvelrug

06-10-2022
278 keer bekeken 0 reacties

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een samenwerkingsverband van vijf verenigingen uit de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De FGH is een vereniging waarvan alleen verenigingen (of andere rechtspersonen) lid kunnen worden. Natuurlijke personen kunnen geen lid worden van de FGH.

In de FGH zijn de volgende verenigingen vertegenwoordigd:

  • Vereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN),
  • Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD),
  • Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum (D&N),
  • Vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering Driebergen (THW),
  • Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen (VBMM).

De FGH zet zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpskarakter van de gemeentelijke kernen alsmede een goede ruimtelijke ordening.

Waar de afzonderlijke verenigingen zich vooral richten op aangelegenheden die betrekking hebben op de dorpen waar zij gevestigd zijn, richt de federatie zich met name op zaken die de gehele gemeente betreffen. Waar nodig ondersteunt de federatie ook de afzonderlijke verenigingen.

Verschillende thema's
De FGH houdt zich voornamelijk bezig met dorpskernen overstijgende onderwerpen zoals: het gemeentelijk groen- en bomenbeleid, de gemeentelijke omgevingsvisie, recreatiebeleid, woningbouwbeleid en de gemeentelijke energietransitie.
Omdat ook de FGH en de aangesloten verenigingen zich realiseren dat klimaatverandering één van de grootste hedendaagse problemen is, willen zij zich profileren als klimaatpartner in het Lokaal Klimaatakkoord.


Het organiseren van activiteiten, lezingen, excursies en workshops, waaronder initiatieven op het gebied van klimaat en CO2-reductie, ligt meestal in handen van de afzonderlijke bij de FGH aangesloten verenigingen.

Website: www.federatiegroeneheuvelrug.nl  


 

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen