Submenu

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

06-10-2022
352 keer bekeken 0 reacties

Als waterschap doen wij het waterbeheer in onze regio en zuiveren we het afvalwater in onze rioolwaterzuiveringen. We beheren veilige dijken, zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en we dragen zorg voor een robuuste regio waarin het niet te nat of te droog is.

Als waterschap hebben we van oudsher een faciliterende rol. Waar landbouw is, faciliteren we die en ook in stad zorgen we voor een goede waterhuishouding.

De wereld verandert echter en zo dus ook de rol van het waterschap. We verbruiken veel energie in de rioolwaterzuiveringen, er wordt CO2 uitgestoten bij onze projecten en ook op andere plekken dragen we bij aan de negatieve gevolgen van klimaatverandering. Dit doen we terwijl klimaatverandering juist leidt tot meer wateroverlast en meer droogte en dus direct onze primaire doelstellingen hindert. Het is duidelijk dat we allen een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van klimaatverandering. Als waterschap hebben we hiervoor een opgave bij onszelf, maar we kunnen ook anderen stimuleren en inspireren duurzamer te leven en te werken. Hierom zijn we klimaatpartner geworden.

Duurzaamheid binnen het waterschap
Duurzaamheid betekent voor ons het terugdringen van onze CO2 emissies, het bijdragen aan een circulaire economie en het vergroten van de biodiversiteit in onze regio. Ook klimaatadaptieve maatregelen zijn essentieel voor een leefbare regio.

CO2 emissies dringen we terug door zelf bronnen voor duurzame energie te vinden en door aquathermie mogelijk te maken en te stimuleren. Ook via onze aanbestedingen kijken we naar opties waarbij we minder CO2 uitstoten. Onze RWZI’s zijn ook een grote bron van uitstoot en we onderzoeken hoe we deze uitstoot kunnen beperken.

Circulariteit
Een circulaire economie kunnen we ook op meerdere manieren mede mogelijk maken. We zeven het WC-papier uit ons afvalwater en maken hier de grondstof cellulose van, die we vervolgens kunnen vermarkten of zelf kunnen gebruiken in onze projecten. Ook andere materialen kunnen we in de toekomst maken van de koolstoffen in het afvalwater. We zijn druk bezig met onderzoek naar technieken en ook naar marktpotentieel. Belangrijk is natuurlijk ook dat we ons eigen materiaalverbruik zoveel mogelijk verminderen, bijvoorbeeld door materialen her te gebruiken maar vooral ook door minder materialen te verbruiken en te kijken naar wat we echt nodig hebben en wat minder essentieel is.

Het bevorderen van de biodiversiteit is ook een belangrijk speerpunt voor het waterschap. Aan de ene kant werken we aan de waterkwaliteit waardoor een gezonder klimaat ontstaat voor dieren, maar ook kijken we samen met partners hoe we bijvoorbeeld leefruimte en natuurlijke paden kunnen maken voor dieren zoals de otter.

Tips
Wij zijn dus hard aan het werk voor een meer duurzame wereld. Ter inspiratie zal ik ook nog wat persoonlijke tips delen; hoe ben ik zelf bezig met duurzaamheid.

  • Maak een lijst met duurzame acties / gewoonten die je kan opbouwen en ga afstrepen. Teveel veranderen in één keer werkt vaak niet en zo zet je doelen voor jezelf.
  • Blijf positief; hoe harder we de opwarming van de aarde afremmen, hoe beter. Drie graden opwarming is beter dan vier.
  • Eet geen vlees, verkoop je auto, zet de verwarming naar beneden, enz.. J We weten het wel!

 

Duurzaamheid - HDSR

 

           

 

 

 

 

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen