Submenu

Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen

06-10-2022
202 keer bekeken 0 reacties

De Vereniging Bewonersbelangen Maarn-Maarsbergen behartigt de belangen van de inwoners van Maarn en Maarsbergen. Het streven is daarbij gericht op een aantrekkelijke leefomgeving, gezond en veilig.

VBMM wil een spreekbuis en aanspreekpunt zijn naar de gemeenteraad, het college van B&W en de provincie. Overleg, burgerparticipatie en inspraak zijn voor VBMM van groot belang. Een belangrijke opgave daarin is het informeren van de inwoners van Maarn en Maarsbergen over toekomstige ontwikkelingen in deze kernen.

Een blik in de toekomst

In 2040 is in M&M duurzame energie niet meer weg te denken. De RES (Regionale Energie Strategie) is grotendeels uitgevoerd. Zonnepanelen, geplaatst op de geluidswallen en in de ruimte tussen A12 en het spoor, leveren duurzame energie aan de inwoners.

De bedrijfsdaken, sporthallen en scholen wekken eveneens allemaal duurzame energie op. Het nieuw gebouwde MFA is hier een voorbeeld van en is volledig zelfvoorzienend en energieneutraal. In een centrale accu en/of waterstoftank is stroom op te slaan die vervolgens met slimme software, te verdelen is over de inwoners.

Indien het nodig is om duurzame energie ook in het landschap op te wekken, dan is dit gebeurd met groot respect voor inpassing in het landschap en waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van de biodiversiteit.

In dit kader is bijvoorbeeld onderzocht of de voormalige vuilstortplaats bij Maarsbergen een geschikte locatie is om duurzame energie op te wekken. Windmolens zijn alleen opgericht indien andere bronnen voor duurzame energie tekort schieten en de overlast voor inwoners beperkt kan blijven.

 

Uitgangspunt is dat M&M klimaatneutraal zijn en ook een redelijk aandeel leveren in de landelijke en regionale duurzame energiebehoefte. Inwoners delen mee in de (financiële) opbrengsten van de energieopwekking.

Kernenergie is voor de nabije toekomst tot 2040 geen reële optie in de energietransitie, maar kan wellicht in de verdere toekomst wel een optie blijken. Auto’s op fossiele brandstof zijn een uitzondering; de elektrische auto’s zijn op te laden met de energie die de inwoners zelf opwekken en voor zover die energie niet gebruikt wordt om te rijden, worden de accu’s van auto’s gebruikt als energiebuffer. Inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van elektrische deelauto’s.

De straatverlichting is voorzien van energiezuinige LED-verlichting en fietspaden zijn voorzien van slimme verlichting zodat fietsen in het donker veiliger is zonder dat de lokale fauna hier onder lijdt. De huizen zijn geïsoleerd.

De daken van de woningen zijn zoveel mogelijk groen zodat ze verkoelen, bijdragen aan biodiversiteit en tevens de woningen isoleren. Regenpijpen zijn afgekoppeld van het riool en regenwater wordt opgeslagen voor besproeiing van tuinen in droge periodes.

Tuinen dragen bij aan de natuur en biodiversiteit van de Utrechtse Heuvelrug, doordat grote stukken verharding zijn vervangen door halfverharding en inheemse beplanting en er geen gebruik wordt gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. De nieuwgebouwde woningen zijn allemaal gasloos en ook oudere huizen zijn zoveel als mogelijk onafhankelijk van gas gemaakt.

Warmtepompen en/of 9 geothermie zij hiertoe op grote schaal toegepast. De meeste wijken in Maarn Maarsbergen zijn voor een groot deel zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. Voor dit alles is gebruik gemaakt van duidelijke subsidieregels voor de aanschaf en ondersteuning van energiebesparende maatregelen. De gemeente heeft hierin een stimulerende, initiërende en faciliterende rol.

 

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen