Bijna 3 miljoen euro beschikbaar voor verduurzaming mkb en bedrijventerreinen in provincie Utrecht

Yannick van Olst 09-02-2024
37 keer bekeken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in het komende jaar ruim 45 miljoen beschikbaar voor verduurzaming van mkb ondernemingen en bedrijventerreinen. Van 15 februari tot 15 maart 2024 vragen de provincies hiervoor budget aan.

Omvang en doel subsidie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt in het komende jaar ruim 45 miljoen beschikbaar voor verduurzaming van mkb ondernemingen en bedrijventerreinen. Van 15 februari tot 15 maart 2024 vragen de provincies hiervoor budget aan. Zij zetten dat budget in voor een ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van micro- en klein ondernemingen binnen de provincie. Een programma voor de gezamenlijke verduurzaming van bedrijventerreinen is ook mogelijk. De provincie bepaalt zelf de invulling van de programma’s.

Subsidie voor mkb

Het geld wordt besteed aan beleid en advisering over verduurzaming. Dus niet aan duurzame maatregelen zelf. Dit is omdat er de komende tijd strengere eisen gesteld worden aan ondernemers voor de verduurzaming van het gebouw en van het bedrijfsproces. Veel micro- en kleine ondernemingen missen de kennis en de ‘handjes’ hiervoor. Door externe adviseurs aan te bieden aan kleine ondernemers, wordt dit probleem opgelost. Deze adviseurs maken een concreet plan voor verduurzaming voor de ondernemer. Hierin nemen ze ook de ambities van de ondernemer, de omgeving en uiteraard de wet- en regelgeving mee.

Subsidie voor bedrijventerreinen

Voor de bedrijventerreinen wordt het geld besteed aan het creëren van samenwerkingsverbanden op  bedrijventerreinen. Of aan het intensiveren van deze verbanden als die al bestaan. Deze samenwerkingsverbanden zijn meestal noodzakelijk voor de verduurzaming van een bedrijventerrein.

Budget in de provincie Utrecht en vervolg

Voor de provincie Utrecht is er voor het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming micro- en klein ondernemingen circa 1,8 miljoen euro beschikbaar. Dit is voor circa 450 ondernemingen. Voor het programma voor de gezamenlijke verduurzaming van bedrijventerreinen is er voor de Provincie Utrecht ruim 1 miljoen euro beschikbaar. Voor 27 bedrijventerreinen. Uiteraard hangt het definitieve budget af van de aanvraag van de provincie en de toekenning door het ministerie. Zodra hier meer over bekend is berichten wij u weer.

Extra informatie

Meer informatie over de regeling vindt u in de Staatscourant https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2024-1876.html

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen