Fijnstofmetingen door inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Yannick van Olst 28-02-2024
375 keer bekeken

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. In onze gemeente is al een aantal inwoners actief met het meten van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer Ruud Schothorst wil nu samen met Federatie Groene Heuvelrug het meetnetwerk verder gaan uitbreiden.

In 2021 heeft het college van onze gemeente daarom het Schone Lucht akkoord ondertekend en is in 2022 het actieplan Samen gezonder met schonere lucht vastgesteld. De raad heeft deze ambitie ten aanzien van stikstofdioxide en fijnstof ook zo benoemd in haar raadsuitvoeringsprogramma 2023-2026.

Meten van de luchtkwaliteit

In onze gemeente is al een aantal inwoners actief met het meten van de luchtkwaliteit. Initiatiefnemer Ruud Schothorst wil nu samen met Federatie Groene Heuvelrug het meetnetwerk verder gaan uitbreiden. De gemeente ondersteunt dit initiatief. Inwoners die hiervoor belangstelling hebben  ontvangen informatie over het meten van luchtkwaliteit. Ook zijn er workshops om zelf een fijnstofmeter te bouwen en die vervolgens thuis te plaatsen. Zo werken we aan een verdere uitbreiding van het meetnetwerk.

Zelf meten vergroot de bewustwording en ook de wil om zelf actie te nemen voor een schonere lucht. Zoals minder of geen gebruik van houtkachels.

Activiteiten

Concreet gaat het de komende tijd om de volgende activiteiten:

  • In mei is de eerste workshop voor het bouwen van een fijnstofmeter in Leersum. Bij voldoende belangstelling volgt er later een tweede workshop in Driebergen.
  • Enkele tientallen fijnstofmeters worden verspreid over de gehele gemeente opgehangen. Voor een goede spreiding van de kastjes zal bij aanmelding van twee inwoners die dicht bij elkaar wonen de eerste aanmelder mee doen aan het project.
  • Aanmeldingen lopen via de gemeentelijke website heuvelrugdoetmeer.nl. Zodra het aanmeldingsformulier beschikbaar is, wordt hierover gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen van de gemeente en de Federatie Groene Heuvelrug en haar verenigingen.
  • Meetresultaten zijn beschikbaar voor iedereen via https://samenmeten.rivm.nl en op https://sensor.community en op https://opensensemap.org

Resultaten

De meetresultaten geven meer inzicht in de luchtkwaliteit binnen onze gemeente voor inwoners. De resultaten zorgen ook voor meer bewustwording. Bijvoorbeeld bij het gebruik van houtkachels. De acties die de gemeente Utrechtse Heuvelrug zelf onderneemt zijn te vinden in het eerdergenoemde het actieplan Samen gezonder met schonere lucht.

Meer informatie

Het actieplan Samen gezonder met schonere lucht vindt u hier: https://www.heuvelrugdoetmeer.nl/schone+lucht/actieplan-sl/default.aspx

De Federatie Groene Heuvelrug (FGH) is een samenwerkingsverband van vijf ‘groene’ verenigingen uit de dorpen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De FGH zet zich in voor het behouden en verbeteren van de natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, flora en fauna, kwaliteit van het milieu, gezondheid van mensen, het dorpskarakter van de gemeentelijke kernen en ook een goede ruimtelijke ordening.

De FGH is één van de Klimaatpartners binnen de gemeente. Meer informatie over de Klimaatpartners en het onderliggende Lokaal Klimaatakkoord vindt u hier: https://www.heuvelrugdoetmeer.nl/lokaal+klimaatakkoord_/lokaalklimaatakkoord/default.aspx

Afbeeldingen

Waarderen

0 (0 waarderingen)

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen