Mini-warmtenetten op bodemenergie

Bij dit warmtenet voor 5 tot 10 woningen is een bodemlus de warmtebron. Dit is een leiding, gevuld met een vloeistof, die zo’n 50 tot 150 meter diep de bodem in gaat. Daar is de temperatuur stabiel. De vloeistof in de leiding neemt de temperatuur aan van de bodem en die warmte wordt weer overgedragen aan de leidingen in de woningen. In iedere woning staan een afleverset en een binnenwarmtepomp. Deze warmtepomp is relatief stil. Hij verhoogt de temperatuur van het water uit het warmtenet naar maximaal 50 °C om de woning te verwarmen. Daarnaast is er een boilervat nodig in de woning om warm tapwater – voor douchen en warmwaterkraan – te maken.

Waar een warmtenet gevoed door de rioolwaterzuivering 1000 tot 1200 woningen kan verwarmen, zijn hiervoor zo’n 120 mini-warmtenetten nodig. Dat vraagt veel organisatie. Daarom lijkt deze techniek vooralsnog niet het meest voor de hand te liggen. Als er meer ervaring is opgedaan met mini-warmtenetten op bodemenergie kan dit veranderen.

Provincie Utrecht voert momenteel een pilot uit om te kijken om mini-warmtenetten uitvoerbaar en rendabel zouden kunnen zijn. Vanuit de gemeente Utrechtse Heuvelrug nemen we deel aan deze pilot met de Majoor Bosschardthof, een straat met 23 woningen in Driebergen.

Alles nog eens rustig nalezen?

Download hieronder de brochure ‘Onze wijk aardgasvrij: verkenning van de mogelijkheden om de wijk Wildbaan/Dennenbrug duurzaam te verwarmen’. Hierin staan alle warmteopties op een rij.

Meer informatie

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen