Toelichting Dashboard Warmtetransitie

Leuk dat u meer wilt weten over het dashboard warmtetransitie!  Op deze pagina vindt u een toelichting op het dashboard. Het dashboard zelf opent u via de knop hieronder.

Ga naar het dashboard

 

Waarom een dashboard?

Het dashboard warmtetransitie is ontwikkeld om de voortgang in de energietransitie te monitoren voor de bebouwde omgeving. In dit dashboard vindt u daarom informatie over de CO2-uitstoot van alle panden binnen de gemeente en welke aspecten hierop van invloed zijn. Het dashboard geeft bijvoorbeeld inzicht in het aantal inwoners, verbruiksinformatie van gas en elektra en energielabels. Rechtsboven in het scherm kunt u de gegevens filteren op wijkniveau (startwijken uit de Transitievisie Warmte).

 

Grafieken

Totale CO2-uitstoot

In deze grafiek is de totale CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving af te lezen. Het gaat hier om emissies die voortkomen uit gas en elektraverbruik. Om het energieverbruik om te rekenen naar de CO2-uitstoot maken we gebruik  van emissiefactoren.

Sinds het basisjaar 2015 is de uitstoot met 22% afgenomen. Hier zijn verschillende verklaringen voor te geven: (1) inwoners hebben hun huizen laten isoleren, (2) inwoners verbruiken steeds minder gas en elektra en (3) het aandeel groene stroom is de afgelopen jaren toegenomen waardoor de CO2-uitstoot van elektriciteit sterk afneemt.

Bron: Netbeheerder Stedin, verbruiksdata per postcode-6 gebied
Bron: CO2-emissiefactoren: https://www.co2emissiefactoren.nl/

 

Aantal inwoners

Deze grafiek laat het totaal aantal inwoners zien binnen de gemeente. Sinds basisjaar 2016 is het aantal inwoners binnen de gemeente met 3% toegenomen.

Bron: CBS, kerncijfers per postcode

 

Aantal gasaansluitingen

Deze grafiek laat zien hoeveel panden binnen de gemeente zijn aangesloten op het gasnetwerk. Sinds 1 juli 2018 is het in Nederland niet toegestaan om bestaande en nieuwe gebouwen aan te sluiten op het gasnetwerk. Om de klimaatdoelstellingen van de Rijksoverheid te halen, zullen steeds meer huishoudens van het gas af moeten. De verwachting is dat het aantal gasaansluitingen de komende jaren zal afnemen.

Bron: Netbeheerder Stedin, verbruiksdata per postcode-6 gebied

 

Aantal elektriciteitsaansluitingen

Deze grafiek laat zien hoeveel panden binnen de gemeente zijn aangesloten op het elektriciteitsnetwerk.

Bron: Netbeheerder Stedin, verbruiksdata per postcode-6 gebied

 

Jaarverbruik gas

Deze grafiek laat het gemiddelde gasverbruik per aansluiting zien. Soms komt het voor dat de temperatuur in een jaar hoger of lager is dan gemiddeld. Daarnaast kan de hoeveelheid energie in een kuub gas verschillen.  Bovendien kan ook de druk op het gas tijdens een jaar verschillen. Om deze aspecten goed mee te nemen, is het gasverbruik hierop gecorrigeerd volgens de Informatiecode van ACM. Er is een neerwaartse trend zichtbaar, maar de sterkste afname is het gemiddelde gasverbruik per aansluiting is te zien van 2021 naar 2022: binnen de gemeente werd het gemiddelde verbruik maar liefst met 11% verminderd. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne.

Bron: Netbeheerder Stedin, verbruiksdata per postcode-6 gebied

 

Jaarverbruik elektra

Deze grafiek laat het gemiddelde elektraverbruik zien per elektriciteitsaansluiting. De data is gecorrigeerd voor het weer. Net als bij het jaarverbruik van gas is de data gebaseerd op gestandaardiseerde condities en een genormaliseerd jaar (zie Informatiecode van ACM).

Bron: Netbeheerder Stedin, verbruiksdata per postcode-6 gebied

 

Verdeling energielabels

Deze grafiek laat de huidige verdeling van de energielabels zien binnen de gemeente. Sinds 2008 is het in Nederland verplicht om een energielabel bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning te verstrekken. Veel oude woningen hebben nog geen energielabel. De energielabels van deze woningen zijn ingeschat op basis van het bouwjaar van de woning, zie onderstaande tabel.

Bouwjaarklasse Energielabel Eensgezinswoning Energielabel Meergezinswoning
2002 en later A A
2000 t/m 2001 B B
1998 t/m 1999 C C
1992 t/m 1997 C D
1984 t/m 1991 D D
1979 t/m 1983 E E
1977 t/m 1978 F F
1976 of ouder G G

Bron: AFWC
Bron: RVO, energielabels van gebouwen

 

Aantal geïsoleerde woningen

Deze grafiek laat het aandeel geïsoleerde panden zien binnen de gemeente. Dit is bepaald door te kijken naar het verwachte energielabel van een woning op basis van het bouwjaar (zie tabel hierboven) en het huidige energielabel. Wanneer een woning een hoger energielabel heeft dan we verwachten op basis van het bouwjaar, gaan we ervan uit dat de woning is geïsoleerd.

Bron: RVO, energielabels van gebouwen

 

 

Contact

Kerkplein 2, 3941 HV Doorn
Postbus 200, 3940 AE 

 

 

Cookie-instellingen